Malåträsk,redigeradMalåträsk,redigeradIstrålningenstid.jpgNatt